Yala

Park Narodowy Yala

Yala National Park

Park Narodowy Yala jest najczęściej odwiedzanym i drugim co do wielkości parkiem narodowym na Sri Lance. Aktualnie składa się z pięciu bloków (dwa z nich są dostępne dla zwiedzających) oraz przylegających parków. Bloki posiadają własne nazwy, na przykład Ruhuna National Park – nazwa bloku 1 (najbardziej znanego) czy Kumana National Park lub Yala East – nazwa terenu przyległego do parku.
Park Narodowy Yala jest położony w południowo-wschodniej części kraju, 300 km (190 mil) od Colombo. Obejmuje obszar 979 km2 (378 mil kwadratowych). Został ustanowiony rezerwatem przyrody w 1900 r. i wraz z Parkiem Wilpattu był jednym z pierwszych dwóch parków narodowych na Sri Lance, mianowanych parkami w 1938 r.
Park jest najbardziej znany z różnorodności dzikich zwierząt. Jest bardzo ważnym miejscem ochrony lankijskich słoni i wodnych ptaków.
W sąsiedztwie Yala występuje sześć parków narodowych i trzy rezerwaty przyrody. Park znajduje się  w suchym obszarze klimatu półsuchego; deszcz pada głównie podczas północno-wschodniego monsunu. Yala to różnorodność ekosystemu, począwszy od wilgotnych monsunowych lasów  do słodkowodnych i morskich terenów podmokłych.
Yala to jeden z 70 obszarów Sri Lanki szczególnie ważnych dla ptactwa (Important Bird Areas – IBAs). To schronienie dla 215 gatunków ptaków, w tym sześciu gatunków endemicznych, występujących tylko na wyspie.
W parku zarejestrowano 44 gatunki ssaków, w tym jednego z najwyższych lampartów na świecie.
Obszar dookoła Yala to kilka starożytnych cywilizacji – znajdują się tu dwa ważne dla pielgrzymów miejsca: Sithulpahuwa i Magul Vihara.
W 2004 roku tsunami na Oceanie Indyjskim spowodowało silne szkody w Parku Yala – w pobliżu parku zginęło 250 osób. Liczba odwiedzających park wzrasta od 2009 roku, kiedy poprawiło się bezpieczeństwo na jego terenie.